Torvet 6
8464 Galten
86945155

Foredrag

I BIO Huset afholder vi i løbet af året forskellige foredrag.

Dels foredrag arrangeret af BIO Huset selv; men også foredrag livestreamet fra Aarhus Universitets Offentlige foredrag i Naturvidenskab.
Under foredragene fra Aarhus Universitet er der mulighed for at stille spørgsmål til foredragsholderen via SMS.
Livestream visningerne er støttet af Carlsbergfondet.

Derudover arrangeres der en række foredrag i samarbejde med Ældre Sagen.
I dette regi er følgende foredrag planlagt:

Onsdag d. 26. september 2018, kl. 14:00: Carsten Holm - Historien om Cash
Onsdag d. 24. oktober 2018, kl. 14:00: Lene Topp - Rejseforedrag fra Borneo

Tilmelding til arrangementer i samarbejde med Ældre Sagen skal ske til:
Lis Sørensen, tlf. 23 11 35 93, e-mail: kasserer.galten@gmail.com

Herunder ser du alle BIO Husets programsatte foredrag:

tirsdag 19. februar

Foredrag: Vores nydelsefulde hjerne - 2019


F

  tirsdag 19. februar

  2t 00min

  Foredrag: Vores nydelsefulde hjerne - 2019

  19:00
  F - Sal 1
  VÆLG SPILLETIDSPUNKT
  F
  Foredraget livestreames fra Aarhus Universitet. Gratis entré
  Midtvejs er indlagt en pause på 20 minutter.

  Forelæser: professor i neuroscience Morten L Kringelbach, Music in the Brain, Institut for Klinisk Medicin, Aarhus Universitet og The Queen's College, University of Oxford

  Hør om hvordan forskningen i nydelse og begær kan være en nøgle til at forstå hvordan vores hjerne er indrettet og hvordan vores livskvalitet kan forbedres.
  Hjerneforsker Morten Kringelbach er verdens førende ekspert i nydelse og hvordan sanselig og social nydelse i høj grad er med til at definere vores liv, men også hvordan manglen på nydelse, anhedoni, har stor betydning for lidelser som depression, kronisk smerte og spiseforstyrrelser.
  På tværs af alle kulturer er det fx klart at musik giver velvære, glæde og hjælper sociale relationer. Forskningen har givet ny indsigt i hvordan det i musik og andre kunstformer er forventningsglæden som kan føre til nydelse. Og hvordan mere generelt vores forventninger og forudsigelser er væsentlige elementer til at give mening med livet. I flygtige øjeblikke kan det føre til nydelse, men på længere sigt kan det hjælpe med at fylde vores tilværelse med meningsfuldhed, retning og formål.
  Du vil høre om hvordan resultater fra computermodellering og hjerneskanninger, som måler aktiviteten i levende menneskehjerner, afdækker hvilken betydning mange nydelser som fx mad, sex, rusmidler og musik har for vores livskvalitet.

  Læs mere på ofn.au.dk/season/6/foredrag/75
  Foredraget er et led i serien Offentlige foredrag i Naturvidenskab som arrangeres af Aarhus Universitet og udbydes i samarbejde med værter i en række byer og Carlsbergfondet.
  Biografpremiere: Tirsdag 19. februar
  Instruktion:
  Skuespillere:
  Spilletid: 02:00
  Censur:

  tirsdag 26. februar

  Lars Christiansen


  F

   tirsdag 26. februar

   1t 30min

   Ikke vurderet

   Lars Christiansen

   19:00
   F - Sal 1
   VÆLG SPILLETIDSPUNKT
   F
   NÅR SANDHEDEN SKAL FREM
   Et foredrag med udgangspunkt i Lars Christiansens bog "Når sandheden skal frem", hvor han åbent og ærligt fortæller om de sejre og nederlag hans liv har budt på. Lars' liste af rekorder opnået som håndboldspiller er lang, men trods sin enorme succes har Lars alligevel kæmpet med angst og stress. I foredraget går han helt tæt på den angst han fik i slutningen af sin aktive karriere. Han fortæller om årsagen, og om hvordan han efterfølgende har formået at rejse sig igen. Trods det seriøse og åbenhjertige indhold, så opleves foredraget som positivt, fordi Lars i sine historier har masser af sjove og inspirerende anekdoter, der vækker grin hos publikum, uden alvoren dog går tabt.

   Billetpris 145,- kr.
   Medlemmer af BIO Huset 120,- kr.

   Bestilte billetter skal være afhentet senest en uge efter reservationen
   Biografpremiere: Tirsdag 26. februar
   Instruktion:
   Skuespillere:
   Spilletid: 01:30
   Censur: Ikke vurderet

   torsdag 7. marts

   Leif Davidsen


   F

    torsdag 7. marts

    1t 30min

    Ikke vurderet

    Leif Davidsen

    19:00
    F - Sal 1
    VÆLG SPILLETIDSPUNKT
    F
    Portræt af Putin og hans Rusland.

    Siden 2000 har Vladimir Putin ledet Rusland. Han genopstillede til præsident i marts 2018 og kan sidde frem til 2024, da han sørgerde for ikke at have reelle modkandidater. Han vil dermed være den længst siddende leder efter Josef Stalin. Foredraget tegner et portræt af Putin, der er født i 1952, fra hans tid som KGB-mand, over reformår frem til hans position som Ruslands ubestridte leder. Hvad vil han med Rusland, hvad driver ham i hans forsøg på at genrejse et stort land og skal vi i vor del af verden frygte hans Rusland? Rusland er i hans tid blevet et helt anderledes land end det Sovjetunionen, han blev født ind i. Foredraget er dermed også et portræt af det moderne Rusland på godt og ondt. Det bygger på Leifs utallige rejser til landet fra 1980, da det hed Sovjetunionen, og frem til i dag.

    Bagefter er der rig lejlighed til spørgsmål og debat.

    Arrangeres i samarbejde med Galten Biblioteks Brugergruppe

    Billetpris 150 kr.

    Bestilte billetter skal være afhentet senest en uge efter reservationen
    Biografpremiere: Torsdag 15. november
    Instruktion:
    Skuespillere:
    Spilletid: 01:30
    Censur: Ikke vurderet

    tirsdag 12. marts

    Foredrag: Ny teknik afslører hvalernes skjulte liv - 2019


    F

     tirsdag 12. marts

     2t 00min

     Ikke vurderet

     Foredrag: Ny teknik afslører hvalernes skjulte liv - 2019

     19:00
     F - Sal 1
     VÆLG SPILLETIDSPUNKT
     F
     Foredraget livestreames fra Aarhus Universitet. Gratis entré
     Midtvejs er indlagt en pause på 20 minutter.

     Forelæser: professor i sansefysiologi Peter Teglberg Madsen, Institut for Bioscience – Zoofysiologi, Aarhus Universitet

     Hvalernes forfædre var landdyr tæt beslægtet med nutidens grise og kameler. For mere end 30 mio. år siden forlod disse pattedyr landjorden til fordel for et liv i vand. De nulevende hvalarter har i ekstrem grad tilpasset sig til et liv i en lang række forskellige vandmiljøer – fra dybe oceaner til lave floder.

     I mange år har forskere kun fået indsigt i hvalernes liv ved at studere dem i den korte tid de befinder sig ved overfladen eller ved at dissekere døde hvaler og herudfra gætte sig til, hvordan de lever. Men ny teknologi har i de sidste ti år givet forskerne enestående muligheder for at studere hvalernes fysiologi og adfærd langt til havs og mens hvalerne er neddykket.

     I foredraget tager vi blandt andet med verdens mindste hval, marsvinet, på jagt i danske farvande, og vi prøver at forstå hvordan en kaskelothval holder vejret i to timer, hvordan en grønlandshval undgår at fryse ihjel og hvordan en blåhval tager 70 tons vand ind i munden uden at rykke kæberne af led. Og så dvæler vi ved hvordan hvalerne har tilpasset sig livet i vand – en verden der er vidt forskellig fra den deres forfædre på land vandrede rundt i.

     Læs mere på ofn.au.dk/season/6/foredrag/77
     Foredraget er et led i serien Offentlige foredrag i Naturvidenskab som arrangeres af Aarhus Universitet og udbydes i samarbejde med værter i en række byer og Carlsbergfondet.
     Biografpremiere: Tirsdag 12. marts
     Instruktion:
     Skuespillere:
     Spilletid: 02:00
     Censur: Ikke vurderet

     tirsdag 19. marts

     Foredrag: Vores urolige klode - 2019


     F

      tirsdag 19. marts

      2t 00min

      Foredrag: Vores urolige klode - 2019

      19:00
      F - Sal 1
      VÆLG SPILLETIDSPUNKT
      F
      Foredraget livestreames fra Aarhus Universitet. Gratis entré
      Midtvejs er indlagt en pause på 20 minutter.

      Forelæser: lektor i geofysik Bo Holm Jacobsen, Institut for Geoscience, Aarhus Universitet

      Det er klodens urolighed som holder Jordens overflade beboelig og smuk for væsener som os.
      Men i en verden hvor mennesket i stigende grad er herre over sine eksistensvilkår, står jordskælv og tsunamier tilbage som nogle særligt voldsomme og uforudsigelige trusler som vi gerne vil forstå for bedre at kunne beskytte liv, ejendom og infrastruktur.

      Du vil få at se hvordan høj-præcise GPS-målinger og radarsatellitmålinger kombineres med klassiske geologiske undersøgelser og nu giver bedre mulighed for at forudsige risikoen for jordskælv.

      Computerberegning af jordskælvsbølger kombineres med modeller af bygninger for at forbedre sikkerheden indendørs. Og computernetværk sammenkobler seismometre til hurtig varsling af borgere når jordskælvet faktisk går i gang og en eventuel tsunami er på vej. På denne måde er konsekvenserne ved jordrystelser stærkt reduceret i de egne hvor der er råd til at bygge rigtigt. Tsunamier er derimod stadig svære at værne sig imod.

      En positiv sideeffekt af jordskælvsbølger er at de også spiller den centrale rolle i forskernes forståelse af Jordens indre: et globalt net af tusinder af seismometre danner samlet set det indadrettede ”Hubble-teleskop” som giver meget detaljerede billeder af Jordens indre struktur, og det giver os indsigt i den ”motor” som former oceaner, bjergkæder og vulkaner.

      Under foredraget får du lejlighed til at lytte til jordskælv og forske lidt med ørerne: kan man høre om Jorden er smeltet indeni?

      Læs mere på ofn.au.dk/season/6/foredrag/71
      Foredraget er et led i serien Offentlige foredrag i Naturvidenskab som arrangeres af Aarhus Universitet og udbydes i samarbejde med værter i en række byer og Carlsbergfondet.
      Biografpremiere: Tirsdag 19. marts
      Instruktion:
      Skuespillere:
      Spilletid: 02:00
      Censur:

      tirsdag 9. april

      Foredrag: Når fysikkens stråler helbreder - 2019


      F

       tirsdag 9. april

       2t 00min

       Foredrag: Når fysikkens stråler helbreder - 2019

       19:00
       F - Sal 1
       VÆLG SPILLETIDSPUNKT
       F
       Foredraget livestreames fra Aarhus Universitet. Gratis entré
       Midtvejs er indlagt en pause på 20 minutter.

       Forelæser: professor i medicinsk fysik Kari Tanderup, Institut for Klinisk Medicin, Aarhus Universitet

       Kræft er en sygdom hvor unormale celler deler sig uden kontrol. Hver tredje dansker får kræft og langt de fleste af os får derfor kræft tæt ind på livet – enten selv som patient eller som nær pårørende. Kræft er en alvorlig sygdom, men moderne behandling med kirurgi, stråler og medicin betyder at seks ud af ti kræftpatienter overlever kræft i mindst fem år.

       Ved tærsklen til det 20. århundrede stod Marie Curie og Wilhelm Röntgen bag de store videnskabelige gennembrud inden for radioaktiv stråling og røntgenstråling. Mens disse ioniserende stråler er kendt som skadelige for vores helbred, kommer deres opdagelser os til gavn i dag da de samme stråler kan rettes mod kræftceller og helbrede kræft.

       Kari Tanderup, som er fysiker, vil i foredraget fortælle om den fysik der ligger til grund for at strålerne kan være nyttige til behandling af kræft.
       Forskningen giver os løbende ny viden om strålernes virkning på kræft og på vores krop, og du vil høre hvordan forskerne til stadighed udvikler teknologier til at gøre stråler mere fokuserede så flere patienter kan helbredes samtidig med at byrden af bivirkninger mindskes.

       Du vil også høre om nyeste skud på stammen: den store, nye danske accelerator som fra 2019 vil tilbyde en række danske kræftpatienter avanceret og mere skånsom strålebehandling med partikelterapi.

       Læs mere på ofn.au.dk/season/6/foredrag/74
       Foredraget er et led i serien Offentlige foredrag i Naturvidenskab som arrangeres af Aarhus Universitet og udbydes i samarbejde med værter i en række byer og Carlsbergfondet.
       Biografpremiere: Tirsdag 9. april
       Instruktion:
       Skuespillere:
       Spilletid: 02:00
       Censur: