BIO Huset

BIO Huset

Den selvejende institution BIO Huset er en foreningsdrevet biograf. BIO Huset har en driftsaftale med Skanderborg Kommune og modtager årligt et driftstilskud. Det er Skanderborg Kommune som ejer bygningen, og som er ansvarlig for den udvendige vedligeholdelse.

På den årlige generalforsamling, som finder sted i marts måned, vælges en bestyrelse som sammen med en ansat daglig koordinator er ansvarlig for den daglige drift og ikke mindst økonomien.

Der er ca. 80 frivillige knyttet til biografen. De frivilliges opgaver er hovedsagelig salg af billetter og kioskvarer, visning af film og der er en gruppe frivillige, som i dagligdagen klarer mange andre små og store opgaver. Læs mere under menupunktet "Frivillig i BIO Huset."

Biografen er bygget i 50érne. I sommeren 1994 blev den efter mange år som privatejet biograf omdannet til en foreningsbiograf - den biograf vi kender i dag. 1995 var året hvor der blev bygget om, investeret i nyt inventar og ny teknik. Lokale og Anlægsfonden støttede med 1,5 mill. kroner ligesom den gamle Galten Kommune også gav økonomisk støtte.

Igen i sommeren 2013 gennemgik BIO Huset en større ombygning og modernisering. Her blev bl.a. monteret nyt tag og ventilationsanlæg. Salen blev isoleret og renoveret, fik monteret nye sæder, ny belysning og ny væg- og loftsbeklædning. Derudover er vores tekniske udstyr løbende blevet opgraderet, således at vi er på forkant med den tekniske udvikling og kan sikre vores publikum en tidssvarende filmoplevelse. Læs mere under menupunktet " BIO Husets teknik"

BIO Huset danner ramme om mange forskellige kulturelle aktiviteter. Først og fremmest filmfremvisning, men også koncerter, foredrag, børneteater og udstillinger afholdes i huset. Desuden råder vi over mødelokaler, som forskellige foreninger kan leje.


Generalforsamling & Bestyrelsen

Som det fremgår af vores vedtægter skal der afholdes generalforsamling inden udgangen af marts måned. Det er her medlemmer af Den selvejende institution BIO Huset har mulighed for at gøre deres indflydelse gældende.

Det er også her, bestyrelsen vælges. Bestyrelsen består af 6-8 personer. Bestyrelsen konstituerer sig selv med formand, næstformand og kasserer på førstkommende bestyrelsesmøde efter generalforsamlingen. Referat fra generalforsamlingen marts 2024 kan hentes her

Bestyrelsens opgaver:

Bestyrelsen skal drage omsorg for at skabe tilfredsstillende bygningsmæssige og tekniske forhold så husets aktiviteter kan afvikles tilfredsstillende.

Bestyrelsen skal ansætte og afskedige daglig koordinator.
Bestyrelsen skal fastsætte lejesatser samt udarbejde årlige budgetter og regnskaber, som det fremgår af vedtægterne.
Bestyrelsen har ansvar for, at BIO Huset lever op til den driftsaftale, der er indgået med Skanderborg Kommune. Her står bl.a. at BIO Huset er forpligtet til at drive kulturel virksomhed med hovedvægt på biografvirksomhed, herunder voksenfilmklub, og støtte børnefilmklubben, samt andre kulturelle arrangementer.
Bestyrelsen skal støtte de frivillige medarbejdere, der er krumtappen i det daglige arbejde.
Bestyrelsen har arbejdsgiveransvar overfor det lønnede ansatte personale.
Bestyrelsen skal til enhver tid sikre, at både de frivillige, udstillingsgenstande, ansatte og gæster er forsikret i tilfælde af skader.
Bestyrelsen har ansvaret for at der bliver indkaldt til generalforsamling efter vedtægterne.
Bestyrelsen har ansvaret for hele tiden at arbejde for at fastholde et højt medlemstal samt at BIO Husets sponsorer får opfyldt de i kontrakten lovede tiltag.Bestyrelsen 2024.

Rasmus Bergholdt - Formand  rasmus.bergholdt@biohuset.dk 2212 2576
Jan Andersen - Næstformandjan.andersen@biohuset.dk4263 0404
Jan Noe Bielack - KassererJan.noe.bielack@gmail.com5361 8464
Niels K. Kjærgaard itsupport@biohuset.dk2973 4117
Mette Weber Johansenhumlevej2@hotmail.com2466 2965
Dorte Kok Sørensen dks@aarhus.dk2674 0846
Eva Bergeva.berg@live.dk2186 5003
Koordinatoren

De daglige opgaver varetages af BIO Husets koordinator Mogens Kjærskov. Han er den centrale i organisationen og er, bortset fra rengøringshjælpen, den eneste lønnede medarbejder i BIO Huset. Vores koordinator kan træffes i kontorets åbningstider mandag-torsdag kl.09.00-12.00 eller på mail info@biohuset.dk.

Kontorets telefon: 23 32 37 14


Hold koordinatorerne

Har ansvaret for fastlæggelse af vagtplan for deres eget hold af frivillige. Desuden er de kontaktpersonen fra holdet til bestyrelsen. Vi holder møde med holdkoordinatorerne ca. 1 gang pr. kvartal. Her drøfter vi store og små problemer og bestyrelsen fortæller om, hvad der aktuelt arbejdes med.

Som foreningsdrevet biograf har BIO Huset en vidtgrenet uddelegering af arbejdsopgaverne mellem bestyrelse, koordinator og de frivillige, hvoraf nogle har særlige ansvarsområder.