SkulpturBy Galten 2023
Kataloget for SkulpturBy 2023 kan efter den .5. juni læses her.