BIO Husets historie

Ved avisopslag den 8.juni 1943 bekendtgjorde Politimestren i Hasle Herreder, at der var en ledig Biografteaterbevilling i Galten Stationsby.

Installatør Ravn, som er født, 11. februar 1904 ansøgte ved brev om denne bevilling. Efter at bevillingen er opslået ledig, skriver Ravn til Justitsministeriet og anmoder om tilladelse til at vise film i Galten Afholdshotels store sal. Ansøgningen er vedlagt anbefalinger fra sognerådsformanden.

Efter mange besøg i København fik Ravn bevillingen, men skulle ved modtagelsen af denne f.eks.
  • Personligt varetage Biografteaterets drift, drive det for egen regning og bære det fulde økonomiske ansvar overfor tredjemand.
  • Han bar det kunstneriske ansvar, og skulle drage omsorg for, at de kulturelt og kunstneriske mest værdifulde film blev vist.

Her er det på sin plads at nævne, at den første film der blev vist hed "Vi kan ha´det så rart" med Bodil Kjær og Ebbe Rohde. Senere kom alle Morten Korch filmene.

Politiet, Brandvæsenet og det i Loven § 24 omhandlende kommunale tilsyn har ret til at overvære samtlige forestillinger. Uden beregning forstås.

Der var mange flere retningslinjer for at han kunne få bevillingen, som er dateret den 28. august 1943 og gjaldt i 5 år.

Efter krigen, nærmere i 1954, bygger han den sal vi benytter i dag. Den blev indviet i 1954. Anlægsudgifter til byggeriet beløb sig til ca. 65.000 kr. inkl. sagføreromkostninger på 403,30 kr.
1 børnebillet for børn på 1. række kunne fås for 35 øre. De voksne skulle ryste op med 75 øre.

Der skulle inventar ind i salen, Odense Stole- og Møbelfabrik gav et tilbud sammenlagt på 15.308,64 kr. Men så var alt 1. kl. materialer og bedste forarbejdning.
Teknikken skulle dengang, ligesom i dag, være af allerhøjeste kvalitet. B&O i Struer afgav tilbud på et BOFA tonefilmsanlæg til den enorme sum af 14.060 kr. - hvis hr Ravn ønskede en BOFA pladespiller kunne den leveres til en merpris af 550 kr. - man fik 3 % kasserabat.
Det var Galten Bio i gamle dage.

Hr. Ravn (som døde efter at ombygningen var næsten færdig) var blevet en gammel mand og forpagtede biografen ud. Det fik ende i 1993-94. Da blev der nedsat en arbejdsgruppe, som sammen med forpagteren skulle kigge på, hvad Galten Bio kunne bruges til udover at vise film. Økonomien var for dårlig, og hvis den skulle fortsætte skulle det være med hjælp fra kommunen.
Ved en stiftende generalforsamling i marts 1994, blev der valgt en bestyrelse. Det blev startskuddet til det BIO Hus vi kender i dag.
Der blev indkøbt maling mv og huset gennemgik en nødtørftig renovering. Vi gik her i huset om aftenen og hver weekend, vi sad rundt om en ølkasse med en håndbajer og en spegepølsemad - og det var en herlig tid. (ikke blot set i bakspejlet) det var en tid hvor håret var gråt fordi vi spildte maling på hinanden og vi var stolte af det arbejde, der blev gjort.

Filmapparatet, som var en gammel sag der ofte drillede, kom i gang og i sommeren 1994 genåbnede vi med filmen Nattevagten - og det for fulde huse.

Men vi havde, også dengang, en driftig formand som søgte Lokale- og Anlægsfonden, her fik vi 1 mil. kr. til at renovere for. Og så er vi fremme ved det hus vi kender i dag.